2. Věcná část

Věcná část povodňového plánu města Židlochovice zahrnuje informace o území, základní hydrologické údaje, stanovení rozsahu ohrožení, charakteristiku ohrožených a ohrožujících objektů, opatření k ochraně před povodněmi a stanovení stupňů povodňové aktivity.

Bez názvu-1