2.10. Průběhy povodní

Město má problémy s povodněmi praktické každoročně při jarním tání. Město má povodně důkladně zdokumentované na svých internetových stránkách. Nejstarší doklady o povodních pocházejí již z 19. století. V poslední době zde byly významné povodně zaznamenány v letech 2005 a 2006.

3mark zidlochovice.cz