2.7. Ohrožené objekty

1. Ohrožené objekty

V současné době je pravobřežní zástavba řeky Svratky ochráněna při správné manipulaci protipovodňovou ochranou na  Q100 (mobilní hrazení na ul. Brněnská, vaky přes železnici, pytle s pískem přes silnici do Hrušovan u Brna, uzávěry na kanalizaci a propustcích, kontrola stavu protipovodňové ochrany).

 • Ohrožené objekty na území města Židlochovice:
 • 12 rodinných domů na konci ulice Masarykova (vybřežení Litavy) – okraj pasivní zóny
 • 7 rodinných domů na ulici Strejcův Sbor – část k Žerotínovu nábřeží
 • zahrádkářská oblast s chatami na Pastviskách
 • zahrádky kolem Litavy
 • garáže u Litavy (u nového mostu)
 • Mimo záplavové území:
 • suterén obytného domu č.p. 155 nám. Míru (správce domu má připraveny prostředky k zamezení nátoku vody domovní kanalizací)
 • Dále je nutno zamezit zpětnému nátoku z kanalizace (uzávěry na straně od řeky):
 • vpusť na ulici Nádražní – vjezd k MÚ u translační věže
 • šachta na Brněnské ulici u garáží
 • vpusť na ulici kpt. Rubena u ul. Jiráskova
 • Ohrožené objekty na vodních tocích
 • na území města Židlochovice se nenachází
 • Je však nutno sledovat stav vyústních objektů kanalizace a protipovodňové hráze a zdi.
ObjektyUmístěníPočet objektůPopis
RD ul. Masarykovaul. Masarykova12čísla popisná: 521, 515, 514, 557, 275, 429, 283, 513, 437, 479, 584, 548
Garáže u Litavysoutok Litavy se Svratkouzáplavové území Litavy
Zahrádky Pastviskalevobřežní část Svratkyzáplavové území Svratky
RD Strejcův sborStrejcův Sbor - směr Žerotínovo nábřeží7záplavové území
Sběrný dvůr Židlochovicepravobřežní část Svratky1uskladněné nebezpečné látky

3mark ohrožené objekty.pdf   usridentify_atrall mapa   logo_editor_dat POVIS

2. Objekty ohrožené bleskovou povodní

Při náhlých přívalových deštích mohou vzniknout bleskové povodně. Při splachu půd z kopce Výhon může dojít k zanesení některých komunikací na území města – ul. Legionářská.

usridentify_atrall mapa  logo_editor_dat POVIS