2.8. Opatření k ochraně před povodněmi

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

1. Opatření při nebezpečí povodně:

2. Opatření za povodně:

  • řízené ovlivňování odtokových poměrů,
  • povodňové zabezpečovací práce,
  • povodňové záchranné práce,
  • zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.