3.1. Povodňové komise

Řízení ochrany před povodněmi na území města Židlochovice, které zahrnuje především přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně ve své územní působnosti a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi zabezpečuje Povodňová komise města Židlochovice.

 • POVODŇOVÁ KOMISE MĚSTA ŽIDLOCHOVICE
 • Městský úřad Židlochovice
 • Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
 • 3mark kontakty
 • logo_editor_dat POVIS
 • POVODŇOVÁ KOMISE ORP ŽIDLOCHOVICE
 • Městský úřad Židlochovice
 • Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
 • 3mark kontakty
 • logo_editor_dat POVIS
 • POVODŇOVÁ KOMISE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
 • Úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • Sídlo: Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno
 • logo_editor_dat POVIS
 • Povodňové komise dotčených obcí:
 • 3mark kontakty

Některé údaje o členech povodňových komisí jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům.

Organizace povodňové komise Židlochovice

 • Dokumentace povodňové komise:
 • uložena v kanceláři předsedy povodňové komise a tajemníka povodňové komise
 • Svolání:
 • povodňová komise a povodňový štáb jsou svolávány telefonicky
 • varování obyvatelstva je provedeno městským rozhlasem, informacemi na webových stránkách města zidlochovice.cz, v informačním kanále kabelové televize, v případě výpadku proudu megafony (uloženy u městské policie)
 • při vyhlášení SPA III. se zavádí spojení krátkovlnnými vysílačkami z výzbroje JSDH a městské policie
 • pro spojení pracovníků povodňové komise v terénu se využije mobilních telefonů.
 • Vybavení pracoviště:
 • povodňový plán v tištěné podobě
 • podklady pro členy povodňové komise
 • povodňová kniha (možnost v elektronické podobě)
 • mapové podklady
 • PC, tiskárna, kopírka, psací potřeby, papíry
 • telefon, mobilní telefony
 • osvětlení
 • záložní zdroj energie
 • videokamera, fotoaparát, televizní přijímač
 • zabezpečení stravování
 • Školení členů povodňové komise
 • Minimálně jedenkrát ročně zabezpečí tajemník povodňové komise proškolení všech účastníků ochrany před povodněmi v rámci správního obvodu města Židlochovice.