5. Přílohy, fotodokumentace

 • Přílohy
 • Ohrožené objekty .pdf
 • Seznam mechanizace a materiálu .pdf
 • Výtah z manipulačního řádu – ČOV .pdf
 • Výtah z manipulačního řádu – Protipovodňová ochrana I. etapa .pdf
 • Výtah z manipulačního řádu – Protipovodňová ochrana II. etapa .pdf
 • Měrná křivka průtoků stanice Židlochovice .pdf
 • Geodetické zaměření vodočtu .pdf
 • Správný odečet z vodoměrné latě .pdf
 • Statut povodňové komise .pdf
 • Vzory vyhlášení/odvolání SPA .pdf
 • Osnova souhrnné zprávy o povodni .pdf
 • Povodňová kniha .pdf
 • Informační systém POVIS .pdf

Lokální varovný systém

logo_editor_dat  POVIS – fotodokumentace    logo_editor_dat POVIS – přiřazené dokumenty