Lokální varovný systém (LVS)

Jedná se o systém povodňové výstrahy. Na vodních tocích jsou instalovaná měřící zařízení, která umožňují záznam a přenos dat. Systém provádí hlášení prostřednictvím bezdrátových hlásičů a je napojen do Jednotného systému varování a vyrozumění.

1. Rozmístění modulů systému

Moduly systémuUmístění
Rozhlasová ústřednabudova městského úřadu, Masarykova 100
Přijímač/hlásičbudova městského úřadu, Masarykova 100
Převaděč vf. signáluroh ulice Nádražní a Robertova
Elektronická siréna 1budova městského úřadu, Masarykova 100
Elektronická siréna 2budova gymnázia, Tyršova 400
Hlásný profil Cvodní tok Svratka, most ve Vojkovicích
Vodoměrná laťvodní tok Litava, most v Židlochovicích
Srážkoměrná stanicebudova mateřské školy, Brněnská 705

2. Rozesílání alarmových SMS:

V rámci lokálního varovného systému jsou při dosažení SPA rozesílány alarmové SMS z jednotlivých hlásných profilů.

Pro měrný bod Vojkovice na vodním toku Svratka:

 1. Jan Vitula – 606 715 461
 2. Tomáš Šenkyřík – 734 352 330
 3. Ivana Kejřová – 604 290 303
 4. Zdeňka Koutná – 604 290 311
 5. Martin Dratva – 604 290 313
 6. Milan Komenda – 604 290 308
 7. Bibiana Janebová – 725 111 460
 8. Petr Svoboda – 606 350 831
 9. VAS, a.s. pohotovost – 602 586 472
 10. Karel Klein – 724 273 462
 11. Městská policie Židlochovice – 604 290 319

Měrný bod Blučina na vodním toku Litava:

 1. Jan Vitula – 606 715 461
 2. Tomáš Šenkyřík – 734 352 330
 3. Ivana Kejřová – 604 290 303
 4. Zdeňka Koutná – 604 290 311
 5. Martin Dratva – 604 290 313
 6. Milan Komenda – 604 290 308
 7. Bibiana Janebová – 725 111 460
 8. Petr Svoboda – 606 350 831
 9. Josef Srnec – 724 185 230

Vzor textu výstražné SMS: „Vojkovice_H,27.03.2015,13:30:36CET,POZOR! Prekrocen I.SPA!“

 • Po obdržení výstražné SMS o překročení I.SPA:
 • tajemník komise zabezpečí ověření platnosti zpráv
 • pověří městkou policii Židlochovice, aby fyzicky ověřila funkčnost hladinoměrů (Vojkovice_H, Blučina_H)
 • informuje členy povodňové komise a tajemníka povodňové komise ORP o aktuální situaci
 • v případě skutečného povodňového ohrožení, aktivuje tajemník povodňovou hlídkovou službu

V případě potřeby organizuje povodňová komise pro zabezpečení hlásné povodňové služby hlídkovou službu.