3.7. Organizace dopravy

Předpokládané uzavírky cest:

  • místní komunikace Brněnská (pozor – zasahuje na k.ú. Vojkovice, součinnost s PK obce Vojkovice)
  • silnice III/41619 ze Židlochovic do Hrušovan – ve správě SUS (nutný souhlas PK ORP Židlochovice, součinnost s PK obce Hrušovany)
  • silnice II/416 ze Židlochovic do Žabčic – ve správě SUS (nutný souhlas PK ORP Židlochovice, součinnost s PK obce Hrušovany)
  • konec komunikace Masarykova (při výjezdu z města)
  • V havarijní situaci pro Q 100 může nastat i ohrožení mostu přes Svratku v Židlochovicích nebo lávku.

Náhradní doprava:

  • Židlochovice – Hrušovany (po silnici II/425 do Vojkovic, dále po silnici III/41619 do Hrušovan)
  • Židlochovice – Žabčice (po silnici II/425 do Vojkovic, vlevo po silnici III/41619 do Hrušovan, dále směrem na křižovatku se silnicí III/ 45210 (bývalá I/52) a po ní ve směru Pohořelice na křižovatku se silnicí II/416, odtud směrem na Židlochovice do Žabčic

Mapa-ZIDLO-zakladni

 

Dopravní omezeníČíslo silniceOmezení
místní komunikace - ul. Brněnskározlivové území Svratka
silnice Židlochovice - ŽabčiceII/416záplavové území
silnice Židlochovice - HrušovanyIII/41619záplavové území

usridentify_atrall mapa   logo_editor_dat POVIS

Objízdné trasyPopis trasy
Židlochovice - Hrušovanypo silnici II/425 do Vojkovic, dále po silnici III/41619 do Hrušovan
Židlochovice-Žabčicepo silnici II/425 do Vojkovic, vlevo po silnici III/41619 do Hrušovan, dále směrem na křižovatku se silnicí III/45210 a po ní ve směru Pohořelice na křižovatku se silnicí II/416, odtud směrem na Židlochovice do Žabčic

usridentify_atrall mapa   logo_editor_dat POVIS