1.4. Povodňové orgány

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány – orgány obcí, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, ministerstvo životního prostředí. V období povodně jsou povodňovými orgány – povodňové komise obcí, povodňové komise obcí s rozšířenou působností, povodňové komise krajů a ústřední povodňová komise.

1. Povodňové orgány mimo povodeň

 • MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽIDLOCHOVICE – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 • Sídlo: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
 • Telefon: 547 426 011
 • Tajemník úřadu: Kejřová Ivana Mgr., ivana.kejrova@zidlochovice.cz
 • MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽIDLOCHOVICE – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 • Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
 • Telefon: 547 428 760
 • Vedoucí odboru: Komenda Milan Ing., komenda@zidlochovice.cz
 • KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 • Sídlo: Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno
 • Telefon: 541 652 685
 • Vedoucí odboru: Pehal Mojmír Ing.

2. Povodňové orgány při povodni

 • POVODŇOVÁ KOMISE MĚSTA ŽIDLOCHOVICE
 • Úřad: Městský úřad Židlochovice
 • Pracoviště: Masarykova 100,  667 01 Židlochovice
 • 3mark informace   3mark kontakty    usridentify_atrall mapa     logo_editor_dat POVIS
 •  Název: POVODŇOVÁ KOMISE ORP ŽIDLOCHOVICE
 • Úřad: Městský úřad Židlochovice
 • Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
 •  3mark kontakty, logo_editor_dat POVIS
 • Název: POVODŇOVÁ KOMISE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
 • Úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • Sídlo: Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno
 • logo_editor_dat POVIS

3. Povodňové orgány při krizové situaci

Při vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu dle zákona příslušný.

 • KRIZOVÝ ŠTÁB ŽIDLOCHOVICE
 • Úřad: Městský úřad Židlochovice
 • Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
 • Tajemník KŠ: Janebová Bibiana Ing., 725 111 460
 • Název: KRIZOVÝ ŠTÁB JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
 • Úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje, kancelář ředitelky, oddělení krizového řízení a obrany
 • Pracoviště: Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno
 • Tajemník KŠ: Valoušková Aneta Mgr., 541658729