2.2. Vodní toky

Židlochovice leží na soutoku vodních toků Svratka a Litava. Svratka protéká napříč územím od severu k jihu. Od východu přitéká vodní tok Litava, který je pravobřežním přítokem Svratky a vlévá se do Svratky na území města. Územím obce dále protéká drobný vodní tok Farský potok, který je pravobřežním přítokem Svratky a vlévá se do Svratky na území města.

Mapa-ZIDLO-zakladni

 • Vodní tok: SVRATKA
 • ID toku: 10 100 010
 • Číslo HP: 4-15-03-027
 • Celková délka toku: 168,492 km
 • Recipient: Dyje
 • Správce toku: Povodí Moravy, s.p.
 • Průtoky (m3/s): Q1=107,5, Q2=144, Q5=196, Q10=237, Q20=280, Q50=339, Q100=386 (převzato z MŘ jezu Rajhrad)
 • Záplavové území: stanoveno rozhodnutím č.j. JMK/151413/2006, dne 24.10.2007
 • Vodní tok: LITAVA
 • ID toku: 10 100 046
 • Číslo HP: 4-15-03-113, 4-15-03-111, 4-15-03-115, 4-15-03-091
 • Celková délka toku: 58,554 km
 • Recipient: Svratka
 • Správce toku: Povodí Moravy, s.p.
 • Záplavové území: stanoveno rozhodnutím č.j. JMK/142937/2009, dne 11.12.2009
 • Vodní tok: FARSKÝ POTOK
 • ID toku: 10 198 801
 • ID DIBAVOD: 516 450 100 200
 • Celková délka toku: 1,594 km
 • Recipient: Svratka
 • Správce toku: Lesy ČR, s.p.

usridentify_atrall mapa