2.3. Hlásné profily

Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku, které slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií.

1. Kategorie A – Základní hlásný profil

Vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.

Ve městě Židlochovice jsou instalovány 2 hladinoměry (ve správě ČHMÚ a Povodí Moravy) v jednom místě – na řece Svratce u mostu na náměstí.

 • Stanice 1: ŽIDLOCHOVICE
 • Zařízení: hladinoměr, vodočetná lať
 • Kategorie: A
 • Vodní tok: Svratka
 • Provozovatel: ČHMÚ
 • Evidenční list: hydro.chmi.cz
 • N-leté průtoky (m3/s): Q1=117, Q5=208, Q10=250, Q50=353, Q100=400
 • Aktuální měření: hydro.chmi.cz,  pmo.cz

2. Kategorie B – Doplňkový hlásný profil

Profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Hlásný profil kategorie B se na území města Židlochovice nenachází.

3. Kategorie C – Pomocný hlásný profil

Účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.

Město Židlochovice instalovalo  2 hladinoměry (na mostě ve Vojkovicích  a na mostě v Blučině) a jednu vodočetnou lať (na mostě v Židlochovicích přes Litavu)

 • Stanice 4: ŽIDLOCHOVICE-VL
 • Zařízení: vodočetná lať
 • Kategorie: C
 • Vodní tok: Litava
 • Katastrální území: Židlochovice
 • Provozovatel: Město Židlochovice
 • Evidenční list: zidlochovice.digitalni-povodnovy-plan.cz

4. Dotčené hlásné profily mimo území města Židlochovice

 • Stanice 5: BÍLOVICE NAD SVITAVOU
 • Kategorie: A
 • Vodní tok: Svitava
 • ORP: Šlapanice
 • Katastrální území: Bílovice nad Svitavou
 • Evidenční list: hydro.chmi.cz
 • On-line měření: hydro.chmi.cz
 • Stanice 6: VEVERSKÁ BITÝŠKA
 • Kategorie: A
 • Vodní tok: Svratka
 • ORP: Kuřim
 • Katastrální území: Veverská Bitýška
 • Provozovatel: ČHMÚ
 • Evidenční list: hydro.chmi.cz
 • On-line měření: hydro.chmi.cz
 • Stanice 7: BRNO-POŘÍČÍ
 • Kategorie: A
 • Vodní tok: Svratka
 • Katastrální území: Brno
 • Evidenční list: hydro.chmi.cz
 • On-line měření:  hydro.chmi.cz
 • Stanice 9: RAJHRAD_2
 • Kategorie: C
 • Vodní tok: Rajhradský náhon
 • Katastrální území: Rajhrad
 • Evidenční list: edpp.cz
 • On-line měření:  hladiny.cz
 • Stanice 10: RAJHRAD_1
 • Kategorie: C
 • Vodní tok: Vojkovický náhon
 • Katastrální území: Rajhrad
 • Evidenční list: edpp.cz
 • On-line měření:  hladiny.cz
 • Stanice 11: HOLASICE_H
 • Kategorie: C
 • Vodní tok: Vojkovický náhon
 • Katastrální území: Holasice
 • Evidenční list: edpp.cz
 • On-line měření:  hladiny.cz
 • Stanice 13: RYCHMANOV
 • Kategorie: B
 • Vodní tok: Litava
 • Katastrální území: Újezd u Brna
 • Evidenční list: hydro.chmi.cz
 • On-line měření:  hydro.chmi.cz

Souhrnný přehled – hladiny a průtoky

Vodní tokNázev staniceI. SPA
hladina, průtok
II. SPA
hladina, průtok
III. SPA
hladina, průtok
SvratkaŽidlochovice250 cm - 90,2 m3/s300 cm - 113 m3/s350 cm - 137 m3/s
SvratkaVojkovice250 cm300 cm350 cm
SvratkaRajhradice290 cm - 76 m3/s330 cm - 98 m3/s370 cm - 117 m3/s
SvratkaBrno-Poříčí120 cm - 21,9 m3/s160 cm - 46,1 m3/s260 cm - 109 m3/s
SvratkaVeverská Bítýška190 cm - 36,7 m3/s240 cm - 73,1 m3/s300 cm - 126 m3/s
LitavaŽidlochovice_VL300 cm350 cm400 cm
Litava Blučina284 cm - 18 m3/s334 cm - 30 m3/s384 cm - 48 m3/s
Litava Rychmanov250 cm - 24.6 m3/s300 cm - 32,7 m3/s350 cm - 43,2 m3/s
Rajhradský náhonRajhrad_280 cm110 cm130 cm
Vojkovický náhonRajhrad_1180 cm210 cm230 cm
Vojkovický náhonHolasice200 cm250 cm270 cm
BobravaŽelešice110 cm140 cm175 cm
SvitavaBílovice n.S.200 cm - 25,7 m3/s270 cm - 48,8 m3/s350 cm - 78,5 cm

usridentify_atrall mapa   logo_editor_dat POVIS

5. Srážkoměrné stanice

Město Židlochovice instalovalo srážkoměrnou stanici na budově mateřské školy na ul. Brněnská.

 • Stanice: ŽIDLOCHOVICE_SR
 • Zařízení: srážkoměr
 • Provozovatel: Město Židlochovice
 • Evidenční list: hydro.chmi.cz
 • I.SPA: 15 min/10 mm, 24 hod/30 mm
 • II.SPA: 60 min/30 mm, 180 min/50 mm

usridentify_atrall mapa  logo_editor_dat POVIS