Záplavové území

Na území města Židlochovice jsou vyhlášená záplavová území vodního toku Svratka a záplavové území vodního toku Litava.

 • Záplavové území pro vodní tok: SVRATKA
 • Rozhodnutí: JMK/1514113/2006 ze dne 24.10.2007
 • Číslo HP:  4-16-04-034
 • Říční km: 8,758 – 40,050
 • Katastrální území obcí: Popovice, Rajhradice, Rajhrad, Opatovice, Holasice, Blučina, Vojkovice, Židlochovice, Hrušovany u Brna, Nosislav, Unkovice, Žabčice, Přísnotice
 • Záplavové území pro vodní tok: LITAVA
 • Rozhodnutí: JMK/11373/2006, 27.1.2006
 • Číslo HP: 4-15-03-028
 • Říční km: 0-51,010
 • Katastrální území obcí: Židlochovice, Vojkovice, Blučina, Měnín, Žatčany
 • Aktualizace 2008:
 • Rozhodnutí: JMK/39810/2008, 16.9.2008
 • Aktualizace aktivní zóny pro katastrální území obcí: Židlochovice, Vojkovice, Blučina, Měnín, Žatčany
 • Aktualizace 2009:
 • Rozhodnutí: JMK/142937/2009, 11.12.2009
 • Úsek 2: Soutok Litavy s Říčkou – pro k.ú. Měnín, Blučina, Opatovice
 • Úsek 3: Soutok Litavy se Svratkou – pro k.ú. Rajhradice
 • Aktualizace 2010:
 • Rozhodnutí: JMK/24199/2010, 21.4.2010
 • Aktualizace aktivní zóny pro katastrální území obcí: Měnín

3mark souhrn – KÚ JMK  usridentify_atrall mapa